60 lat razem dzięki wierze, a nie Kościołowi.

W miniony weekand  zakończyliśmy rodzinne uroczystości związane z jubileuszem 60 – lecia małżeństwa moich Rodziców. Dziś, bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że trwałość  ich związku  zapewniła im głęboka wiara w Boga. Wielokrotnie miałem okazję przekonać się o tym. Jednocześnie ich życie pozwoliło mi odróżnić  wiarę  od  przynależności do Kościoła. Dzięki Rodzicom rozumiem, czym jest duchowość, jak ważna jest ona w życiu, i że nie należy ją utożsamiać z osobami duchownymi.

Dobrze pamiętam różne sytuacje  związane zarówno z relacjami pomiędzy Rodzicami, jak i te związane z trudnościami życia codziennego. Kiedy patrzę na ich związek z perspektywy dnia dzisiejszego to odnoszę wrażenie jak gdyby oboje  związani byli  trwałym fundamentem. Mimo tego, że ich życie  przepełnione było różnymi burzami, oni trwali razem. To nie szalona miłość do siebie, ale wiara pozwoliła im przetrwać trudne chwile. Zarówno Mama jak i Tata mieli swój duchowy świat, w którym odnajdywali siłę. Wielokrotnie widziałem ich pogrążonych w modlitwie.

To, co było  i  jest dla mnie bardzo interesujące to fakt, że negatywny  wizerunek Kościoła kształtowany przez niektórych  duchownych nigdy nie miał wpływu na  wiarę Rodziców. Było to dla mnie o tyle zaskakujące, że wielokrotnie w swoim życiu, a szczególnie dziś w mojej pracy jako trener i coach, spotykam się z deprecjonowaniem znaczenia wiary w wyniku  krytycznej  oceny księży. Na moje pytanie czy jest  pani/pan osobą wierzącą, słyszę  jak mam wierzyć kiedy ksiądz zrobił to…, albo zachował się tak….

Jak różna jest to reakcja od tej jaką prezentuje moja Mama. Już  jako kilkuletnia dziewczynka widziała jak kury księdza dziobią ser, który ona jadła tylko od święta. Była świadkiem jeszcze wielu innych historii związanych z życiem duchownych, ale nigdy, w żaden sposób nie wpłynęło to na jej wiarę.

Dziś dla mnie moi Rodzice są jednoznacznym, namacalnym dowodem na to, co  daje wiara. I nie zniszczy tego, ani Ojciec Dyrektor, ani  abp Hoser, ani żaden inny hierarcha Kościoła Katolickiego.

Scroll to Top