Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 12 i 13 w zw. z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Józef Przemieniecki świadczący usługi w ramach działalności Spółki Cywilnej „Tama” J. Przemieniecki, I.Przemieniecki, P.Przemieniecki z siedzibą w Szczecinie 70-030, ul Tama Pomorzańska 12 B, tel. +48 601 953585, e-mail: przemieniecki@przemiany.org
  2. Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail wykorzystywane są tylko do kontaktu z Tobą, i tylko przez okres świadczenia usługi i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  3. Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie.
  4. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia w dowolnym momencie poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: przemieniecki@przemiany.org
  5. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO .

Scroll to Top