O mnie

Czytaj  i  pytaj 🙂
e-mail: przemieniecki@przemiany.org
tel.: +48 601 953 585

O mnie, najkrócej jak to możliwe:

od wczesnej młodości dręczyły mnie pytanie jak radzić sobie z emocjami, z zaniżonym poczuciem własnej wartości, z trudnościami życia codziennego, aby być szczęśliwym i skutecznym życiowo.

W życiu dorosłym stawały się one wyjątkowo aktywne, kiedy spotykały mnie bolesne doświadczenia (w tym m.in. poważny kryzys rodzinny, finansowy, choroba nowotworowa), jak również wtedy kiedy byłem odpowiedzialny za prowadzenie firmy, budowanie relacji międzyludzkich. W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania podjąłem studia podyplomowe na psychologii, socjologii i pedagogice. Dodatkowo uczestniczyłem w licznych kursach i szkoleniach, ponadto indywidualnie studiowałem wszystkie te zagadnienia, które pozwoliły mi lepiej zrozumieć siebie i innych.

Nieocenionym źródłem doświadczeń, był czas kiedy kierowałem firmą handlową, gdzie budowałem relacje pomiędzy pracownikami, oraz pomiędzy pracownikami i klientami, wspierałem firmy w zakresie budowania klimatu organizacyjnego, przeprowadziłem setki wywiadów w ramach wsparcia psychologicznego.  Dzięki tym doświadczeniom mogłem konfrontować teorię z  praktyką.

Moje zainteresowania osobistym rozwojem, z czasem skierowały moją uwagę na rozwój duchowy (w tradycji chrześcijańskiej). Studiowanie Nauki Kościoła, w tym Biblii, Katechizmu, nauk Ojców Kościoła, oraz liczne rekolekcje w tym te prowadzone w klimacie odosobnienia, wzbogaciły mój obraz człowieka o sferę duchową. Czas i doświadczenie, w tym osobiste, pokazały mi jej fundamentalne znaczenie w życiu człowieka.

W równym stopniu lubię samotność, jak i przebywanie z ludźmi, szczególnie z tymi, z którymi łączą mnie wspólne zainteresowania. Lubię grać na gitarze, i chodzić po górach.

Moje doświadczenia zawodowe

w zakresie relacji partnerskich/małżeńskich 

 • konsultant merytoryczny biura kojarzącego związki partnerskie (Duetcentrum)
 • dwa lata pracy w biurze matrymonialnym, gdzie przeprowadziłem setki wywiadów z klientami biura (efektem tej pracy oraz współpracy z Duetcentrum jest książka „Małżeństwo nie musi być loterią”),
 • od 2008 terapia par,
 • opracowanie i prowadzenie warsztatów w zakresie budowania relacji partnerskich.

w zakresie kierowania zespołami ludzkimi

 • 20-letnia praktyka w kierowaniu zespołami ludzkimi
 • prowadzenie szkoleń, treningów (ok. 3000 godzin)
 • opracowanie i przeprowadzenie szkoleń „na miarę” (m.in. Poczta Polska, Z. Ch. Police S. A. Barlinek S. A., Gryfskand Sp. z o.o.)
 • wykładowca studiów podyplomowych w zakresie kompetencji menadżerskich (Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oddział w Szczecinie)

w zakresie rozwoju osobistego

 • ponad 25 lat wspierania innych w zakresie ich osobistego rozwoju, realizowanego w różnej formie: mentoring, coaching, zajęcia warsztatowe, wykłady, pogadanki,
 • ponad 25 lat udzielania doraźnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
 • wsparcie psychologiczne udzielane osobom chorym, które zacząłem udzielić po 2005 roku, kiedy zakończyłem leczenie mojej choroby nowotworowej.

Ukończone  studia, kursy, szkolenia

studia podyplomowe 

 • Kierowanie zespołami ludzkimi” – Uniwersytet Szczeciński
 • „Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne” – Uniwersytet Szczeciński
 • „Pedagogika ogólna i szkolna” – Uniwersytet Szczeciński
 • Sudia Teologiczne – Uniwersytet Szczeciński  (w trakcie realizacji)

kursy i szkolenia

 • „Psychologia motywacji” – Uniwersytet Warszawski
 • „Praktyka kierowania zespołami ludzkimi” – Gustav Kaser Training
 • „Postawa lidera” – Iwona Majewska-Opiełka
 • „Autoprezentacja” – prof. Jerzy Bralczyk
 • „Kierowanie grupą” – Bjorn Dryselinsa firma Probatus AB
 • „Wewnętrzne przebudzenie” – Colin Sisson
 • „W poszukiwaniu osobistego stylu wywierania wpływu” Pracownia TROP
 • Certificate of Training – Extended DISC
 • „Podstawy Programowania Neurolingwistycznego” – Instytut Neurolingwistyki Warszawa
 • „Coach – trener rozwoju osobistego” – DOS
 • EEG Biofeedback – Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Wrocław
 • EEG Biofeedback – EEG Instytut Warszawa
 • Mediacje – Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji Integracji Społecznej, Mediacji i Rehabilitacji w Szczecinie
 • „Coaching Relacji Intymnych” – Norman Benett Academy
 • „8 – tygodniowy Trening Uważności” – The Mind Institute
 • „Profesjonalny trener – szkolenie doskonalące warsztat trenerski” – Firma 2000
 • „Coach ICF.” – Profi Biznes Group
 • Praktyka metody Points of you – POINTS OF YOU

Moje książki oraz artykuły opublikowane w prasie

artykuły:

 • „Waga kompetencji fundamentalnych – jak kształtować skuteczne nawyki zachowań w firmie.” – “Personel” nr 13/2000
 • „Niedocenione poczucie własnej wartości.”- „Personel” nr 10/1999
 • „Zmiany przede wszystkim mentalne” – „Papierniczy Świat” 5/99
 • „Czy i jak szkolić”– „Papierniczy Świat” 8/99
 • „Najważniejszy jest człowiek” – „Zachodniopomorski Makler” (29.06.1999 r.)
 • „Pracownik staje się szansą dla firmy” – „Zarządzanie kadrami” (8.12.1999r.)
 • „Nie bądź nachalny – jak rozmawiać z pracodawcą o pieniądzach” – „Gazeta Wyborcza” (14.02.2000 r.)
 • „Zwolnienie z klasą” – Głos Szczeciński (1.06.2000 r.)
 • „Konsekwencja” – „Gazeta Pracodawców” (luty 2001 r.)
 • Doskonalenie kompetencji społecznych pracowników wymogiem współczesnego rynku.”- referat na VIII Sympozjum Poczty Polskiej.
 • „Jak kształtować dobre relacje z przełożonym” – „Telegraf Pomorski” (styczeń 2001 r.)
 • „Jak negocjować podwyżkę.” – „Telegraf Pomorski” (luty 2001 r.)
 • „Kto tworzy atmosferę w pracy ?” – „Telegraf Pomorski” (marzec 2001 r.)
 • „Pracować, czy tylko być w pracy. Wybór należy do nas.” – „Telegraf Pomorski” (maj 2001 r.)
 • „Kim są toksyczni ludzie ?” – „Telegraf Pomorski” (sierpień 2001 r.)
 • „Komfort psychiczny dzięki agresji i złości” – „Odnowa” 12/2008
 • „Jak przywrócić utraconą efektywność i zaangażowanie pracownika?” – Personel i Zarządzanie 8/2015

książki:

 • „Poradnik atrakcyjnego pracownika” (2005)
 • „Jak zyskać uznanie szefa i odnieść sukces w pracy.” (2007)
 • „Psychologia jednostki. Odkoduj szyfr do swego umysłu.” (2008)
 • „Małżeństwo nie musi być loterią” (2012)
 • „Życie wypełnione tańcem” (2023) – współautor z Wojciechem Przemienieckim

Scroll to Top