Jak błędnie możemy interpretować zachowanie innych.

Spotkałem się  z sytuację, kiedy jeden z uczestników spotkania  wytknął drugiemu, że z nim rywalizuje.  Ocena ta padła po trzech dniach szkolenia, gdzie  prowadzący  w ten właśnie sposób ocenił jednego z uczestników szkolenia. Na podstawie obserwacji  uczestnika doszedł do wniosku, że jego aktywność, sposób zachowania to przejawy rywalizacji z nim. W moich osobistych doświadczeniach odnajduję sytuacje kiedy  zdarzało mi się, że demonstrowałem wobec osób uznanych przeze mnie za specjalistów, moją wiedzę i doświadczenia. W ten sposób chciałem zasłużyć na ich uznanie, a nie rywalizować z nimi.  Jak często błędnie interpretujemy zachowanie innych.  Oczywiście może być tak, że wykazywanie się przez innych ich kompetencjami, osiągnięciami, to przejawy rywalizacji. Jednak jak pokazują moje doświadczenia najczęściej jest to potrzeba uznania, dowartościowania się. Werbalizowanie w obecności  innych swoich dokonań ma bardzo pozytywne oddziaływanie na naszą psychikę. Tacy już jesteśmy. Ważne aby w tym nie przesadzić i potrafić również przybrać rolę empatycznego słuchaczy, aby pozwolić innym na dowartościowanie się.  

Scroll to Top