*6.07.2011 r.* Czy możliwe jest zaakceptowanie różnic pomiędzy nami ?

Nawet niezbyt wnikliwa obserwacja ludzi oraz słuchanie ich narracji pozwala dostrzec charakterystyczną  różnicę  jaka występuje pomiędzy nimi. Jedni  koncentrują uwagę na tym  co pozytywne, z kolei  rzeczywistość innych wypełniona jest zagrożeniami. Niekiedy te tak różne postawy są bardzo wyraziste, a niekiedy granica pomiędzy nimi jest ledwo dostrzegalna, ale jednak jest.  Każda z tych postaw tak silnie determinuje  postrzeganie świata, tak silnie obiektywizuje jego obraz, iż  reprezentanci jednej postawy  najczęściej nie rozumieją  tych z odmienną  postawą.  Kojarzy mi się to z sytuacją kiedy dwie osoby opisują widoki jaki widzą z okien, ale leżących po przeciwległych stronach domu. Nie potrafią spojrzeć na rzeczywistość przez inne okno. Niestety to „sztywne”  postrzeganie świata dyktuje psychika. U jej fundamentów tkwi czynnik decydujący nie tylko o sposobie  postrzegania  świata, ale również o naszych myślach, decyzjach i wyborach. Kiedy  moja postawa zdeterminowana jest przekonaniem o tym, że świat to przede wszystkim zagrożenia, że dopiero kiedy je usunę będę mógł poczuć się bezpieczny, to  strategia mojego życia  sprowadza się głównie do wypatrywania i likwidowania zagrożeń. Zupełnie nie będę rozumiał tych, którzy będą pokazywali mi pozytywne aspekty rzeczywistości. Jakakolwiek  próba skierowania mojej uwagi na to co pozytywne, będzie wywoływała u mnie dyskomfort, gdyż przecież muszę śledzić zagrożenia.  Czuję się dobrze tylko wtedy kiedy je wykryję, a potem mogę je śledzić. Stąd bezustannie szukam zagrożeń. I nie mają znaczenia żadne argumenty, żadne nawet twarde dowody, na istnienie pozytywów. One mnie nie interesują. Bez problemu potrafię dzięki mojej inteligencji znaleźć argumenty dyskredytujące to co pozytywne, jednocześnie nadające znaczenie zagrożeniom. Myślę, że zdecydowanie łatwiej byłoby mi  zaakceptować widok z innego okna, gdyby  nie kwestionowano  to, co ja widzę .  Kolejnym ważnym  zagadnieniem, ale wykraczającym poza poruszany tu temat  jest  odpowiedź na pytanie czy możliwe jest przechodzenie  bez oporów od jednego okna do drugiego.

Scroll to Top