*5.01.2011 r. * Nowy rok – stare marzenia.

Kiedy zastanawiałem się nad swoimi marzeniami na nowy rok, nie potrafiłem odnaleźć nic nowego poza tym, co od dawna koncentruje moją uwagę : odnalezienie skutecznych metod budowania ludzkiej świadomości. Dziś bez wątpienia wiem, jak jej brak negatywnie wpływa na życie człowieka. Przy czym chyba bardziej odpowiednim byłoby tu mówienie o małej świadomości , gdyż zawsze jakąś świadomość człowiek posiada. Zawsze postrzega jakiś fragment rzeczywistości, na swój sposób rozumie go, ocenia, a co za tym idzie również przeżywa jakieś emocje. Problem polega jednak na tym, że to rozumienie rzeczywistości najczęściej zamyka się w bardzo ograniczonych i prostych  schematach.  Człowiek taki przypomina komputer z ograniczoną „bazą danych”. W ten sposób   postrzega rzeczywistość w sposób ograniczony, a co najgorsze rozwiązuje on swoje problemy nieustannie tkwiąc w tych samych założeniach w jakich te problemy powstały.   Oczywiście jego psychika dba o to, aby miał poczucie, iż posiada wystarczającą  ilości danych do pełnego rozumienia świata.  I tak tkwiąc w ograniczonej świadomości  popełnia kolejne błędy, za które oskarża świat zewnętrzny ( okoliczności, innych ludzi).  Wierzę głęboko w to, że poza bólem i cierpieniem, które jest skutecznym sposobem na otwieranie świadomości człowieka, istnieje inny sposób. Głęboką nadzieję pokładam w promowaniu wiedzy  z zakresu mechanizmów psychologicznych, jakie nami kierują. Chyba, że ten rok poszerzy moją świadomość o nowe rozwiązania.     

Scroll to Top