MARKERY EGO

Co to są markery?

António Rosa Damásio, profesor Uniwersytetu Południowej Kalifornii, zmiany, jakie wywołują emocje, nazwał markerami somatycznymi. To odczuwalne i możliwe do zaobserwowania wskaźniki naszych emocji. Pojęcie markerów występuje również w medycynie. Tu pozwalają one nie tylko na ocenę stopnia zaawansowania klinicznego chorób nowotworowych, ale również na monitorowanie przebiegu procesu chorobowego i skuteczności leczenia onkologicznego.

Skutki nadaktywnego ego

Nadaktywne ego utrudnia budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi, potrafi odebrać możliwość odczuwania szczęścia, potrafi również znacznie ograniczyć efektywność podejmowanych działań. Stanowisko to można odnaleźć nie tylko w myślach wschodu, w tezach głoszonych przez psychologów, ale również w doktrynie Kościoła Katolickiego. Pierwszym krokiem do ograniczenia wpływu ego na nasze życie jest świadomość tego, czym się ono przejawia. Pomocna w tym jest znajomość markerów (wskaźników) ego.

Przejawy nadaktywności ego, czyli markery ego

Nadaktywne ego przejawia się wyjątkowo silnymi potrzebami, które są jego wyznacznikami (markerami) i które łatwo zaobserwować.  Monitorowanie tych potrzeb przez pryzmat siły ich oddziaływania na nasze zachowanie i postawę to ważny element procesu dezaktywacji ego. Kiedy obnażamy (uświadamiamy sobie) nasze potrzeby –  ego słabnie. To zjawisko jest dobrze znane w psychologii.

 Obserwuj codziennie wskaźniki ego poprzez zadawanie sobie następujących pytań:

  • Jak bardzo demonstruję własne kompetencje – postawę „wszystko wiem, na wszystkim się znam? (Jak silne jest we mnie przekonanie, iż niewiele jest tematów, na których się nie znam?)
  • Jak silna jest moja potrzeba posiadania racji? (Jak silny jest we mnie opór przed przyznaniem komuś racji?)
  • Jak silna jest moja potrzeba uznania? (Czy szukam okazji, aby zademonstrować moje osiągnięcia?)
  • Jak silna jest moja potrzeba bliskości?  (Jak ważne są dla mnie gesty i słowa akceptacji oraz miłości ze strony bliskich?)
  • Jak silny jest mój mechanizm porównywania się? (Jak reaguję na innych, kiedy dostrzegam ich osiągnięcia w zakresie dóbr materialnych, wysokich kompetencji, sukcesów zawodowych?)
  • Jak silna jest moja potrzeba oceniania innych? (Jak dużo jest w moich wypowiedziach ocen innych ludzi?)

 Nie oceniaj, tylko obserwuj. Motywuj się myślą, że wyzwalasz się spod wpływu destrukcyjnego ego, co oznacza, że jesteś na drodze do wolności i szczęścia.

Scroll to Top