Afera taśmowa to problem, czy może przede wszystkim szansa?

Komentarze dotyczące afery taśmowej odnoszą się przede wszystkim do tego, jaki jest stopień odpowiedzialności Donalda Tuska za postawę jego ministrów. Być może słuszne są żądania jego dymisji. Dlaczego jednak powstały kryzys nie jest rozpatrywany przez pryzmat obnażonych w jego wyniku niedociągnięć i błędów? Wyciąganie takich wniosków wymaga kompetencji oraz koncentracji uwagi na doskonaleniu struktur władzy i skuteczności rządzenia. Tego akurat wyraźnie brakuje komentatorom tych wydarzeń, co  widać w ich narracji.

Zmiany, udoskonalenia zarówno na poziomie życia jednostki, jak również w każdej organizacji  dokonują się w wyniku świadomych poszukiwań najlepszych rozwiązań, lub….w  wyniku kryzysów. Tak naprawdę to kryzys jest najlepszym bodźcem do zmian oraz źródłem informacji o tym, co nie działa, co wymaga udoskonalenia. W naturę człowieka wpisane jest dążenie do równowagi (homeostazy), a nie do zmiany. To dlatego potrzebny jest kryzys, niekiedy nawet bardzo poważny, aby wznieść się na wyższy poziom dojrzałości, wyższy poziom życia. Mówił o tym m.in. Erik Erikson amerykański psycholog, twórca psychospołecznej teorii rozwoju. W swoich pracach określił nawet zestaw normatywnych kryzysów, inaczej kryzysów uniwersalnych.

W swojej pracy mam okazję towarzyszyć ludziom, których dotykają problemy, niekiedy nawet bardzo dotkliwe. Po czasie dochodzą do wniosku, że gdyby nie te problemy, to nie byliby w miejscu które im bardzo odpowiada. Wielu ludzi dotykają poważne problemy zdrowotne w wyniku których przewartościowują swoje życie. Potem dochodzą do wniosku, że dzięki chorobie znaleźli się w dużo lepszym dla nich miejscu. Moje osobiste doświadczenia w pełni to potwierdzają.

Każdy wypadek lotniczy angażuje specjalistów do przeprowadzenia dokładnej analizy błędów tylko po to, aby więcej nie były popełnione. Wnioski z ich pracy tworzą nowe procedury, weryfikują już istniejące. Z kolei  analizę wypadku przez pryzmat winy dokonuje prokuratura.

 Lech Wałęsa pytany o komentarz do afery taśmowej stwierdził, że zmiana rządu na inny nie rozwiązuje zasadniczych problemów. Przede wszystkim należy dokonać odpowiednich zmian w prawie i w procedurach. Brak tych działań sprawi, że nowa władza będzie nadal funkcjonowała w starych, jak się okazało bardzo niedoskonałych warunkach prawnych i proceduralnych.

Afera taśmowa bez wątpienia pokazała poważny problem. Czas pokaże czy afera ta zostanie wykorzystana jako bodziec do pozytywnych zmian, czy też nastąpi jedynie zmiana władzy.  To kolejny sprawdzian dla elit politycznych. Być może już wkrótce przekonamy się czy ważniejsza jest władza, czy dobro naszej ojczyzny.  

Scroll to Top