DEKLARACJA WIARY polityków katolickich.

Wzorem Deklaracji Wiary lekarzy katolickich zgłaszam inicjatywę Deklaracji Wiary polityków katolickich – ludzi, którzy poza Kościołem, mają ogromy wpływ na postawę naszego społeczeństwa. Bardzo liczę na pozytywną odpowiedź na moją inicjatywę tych polityków, którym bliska jest wiara chrześcijańska i jej wartości.

DEKLARACJA WIARY                                                                                                                                                                                                             Deklaracja wiary polityków katolickich w przedmiocie postawy wobec społeczeństwa i kraju.

Obowiązkiem nas polityków są wszelkie możliwe działania  na rzecz dobra wspólnego i rozwoju naszej ojczyzny, a nie na rzecz partyjnych interesów, co stoi w sprzeczności z Konstytucją Kościoła Katolickiego.

  1. WIERZĘ w jednego Boga, Pana Wszechświata, który wyznacza drogę mojego postępowania i jest jedynym źródłem Prawdy.
  2. UZNAJĘ, iż każdy człowiek jest dzieckiem Bożym, a co za tym idzie, zasługuje na szacunek i miłość. Nie do mnie należy ocena innych za ich przewinienia, lub niewłaściwą postawę. Gniew pozostawiam Boskiej Opatrzności, a wymierzanie kary powołanym do tego instytucjom. Wszyscy inni, którzy postępują inaczej sprzeciwiają się samemu Stwórcy. 
  3. PRZYJMUJĘ prawdę, iż jedyną miarą mojej postawy polityka chrześcijanina jest to, ile jest w nim owoców Ducha Świętego: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wspaniałomyślności, łaskawości, wierności, skromności, wstrzemięźliwości i czystości.
  4. STWIERDZAM, że podstawą godności i wolności polityka katolickiego jest wyłącznie jego sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła i ma on prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem i etyką polityka, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem.
  5. UZNAJĘ pierwszeństwo prawa Bożego nad ludzkimi                                                                                                                                                            potrzebę przeciwstawiania się ideologiom sprzecznym z wartościami chrześcijańskimi,                                                                                                           potrzebę stałego pogłębiania wiedzy nie tylko z zakresu moich działań, ale także wiedzy chrześcijańskiej.
  6. UWAŻAM, że – nie narzucając nikomu swoich poglądów, przekonań politycy katoliccy mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności w podejmowanych przez nich działaniach  zgodnie ze swoim sumieniem.
Scroll to Top