Refleksje na temat miłości

Walentynkowe spotkania, które prowadziłem, podczas których mówiłem o miłości po raz kolejny wzbudziły we mnie refleksję na temat miłości. Twierdzę, że bardzo dużo ludzi zupełnie nie ma świadomości  czym jest prawdziwa miłość. Mam tu na myśli tę, o której czytamy w Biblii, o której mówił m.in. Jan Paweł II, o której mówi m.in. Dalajlama, i która leży u fundamentów życiowej skuteczności, satysfakcji oraz najlepszych relacji międzyludzkich. W książce „Siła i moc” Davida Hawkinsa, którą zaliczam do tych, które dokonały bardzo poważnych zmian w mojej świadomości,  czytam : „To, co świat zwykł określać jako miłość, to wielka emocjonalność, połączona z atrakcyjnością fizyczną, zachłannością,  chęcią posiadania kontroli, erotyzmem i nowością.” I dalej czytam, że miłość „nie jest chwiejna ponieważ jej źródło znajdujące się w osobie, która kocha, nie jest zależne od zewnętrznych czynników. … Jest to pełen wybaczenia, troski i wsparcia sposób w jaki odnosimy się do świata…Miłość koncentruje się na dobrych stronach życia we wszystkich jego przejawach i pomnaża jeszcze to, co pozytywne.”  Kiedy mówię o miłości, to właśnie o tej. Poprzez budowanie świadomości samego siebie pracuję nad tym, aby ją w sobie rozwijać. Jednocześnie to ona jest moim najważniejszym  celem w pracy z klientami.

Scroll to Top