Poznać, zrozumieć, czy oceniać ?

W ostatnich miesiącach, w czasie udzielanego wsparcia psychologicznego, którym również się zajmuję, miałem okazję po raz kolejny „dotknąć” różnicy pomiędzy postawą oceniającą, a taką, która przejawia się otwartością i potrzebą zrozumienia. Spotykam się z młodym człowiekiem, który przeżywa kryzys związany z wejściem w okres pełnej dojrzałości i samodzielności. Efektem tego kryzysu jest  m.in. niemalże całkowity zanik motywacji do podejmowania jakichkolwiek działań. Miałem okazję obserwować jego reakcję, kiedy był tylko oceniany, jak również kiedy wyrażałem wobec niego głównie zainteresowanie tym co się z nim dzieje. W chwili kiedy przyjmowałem postawę szczerego zainteresowania, pełnej otwartości na to co myśli, co czuje, kiedy pytałem go o przyczyny jego stanu, kiedy czułem się jak badacz, który chce poznać zjawisko, wyraźnie czułem przypływ jego pozytywnej energii. Jednocześnie prowadzony przeze mnie EEG Biofeedback wykazywał wyraźną poprawę struktury jego fal mózgowych. Doświadczenie to wyraźnie zwiększyło moją motywację  do przyjmowania postawy badacza, a nie osoby wyrokującej. Na pewno z jeszcze większą determinacją będę taką postawę promował wśród moich klientów.

Scroll to Top