Relacje partnerskie – temat wiecznie żywy

Od ok. roku temat relacji partnerskich w  sposób szczególny zajmuje moją uwagę. Wcześniej dlatego, że pisałem książkę „Małżeństwo nie musi być loterią”, a dziś z powodu moich spotkań autorskich.  W wyniku tak długiego czasu tkwienia w tym temacie, z dużą siłą pojawiła się u mnie refleksja dotycząca jednej z głównych przyczyn, z powodu której rozpadają się relacje partnerskie. To jak one przebiegają, czym  charakteryzują się  jej poszczególne etapy, wiadomo już bardzo dużo.  I tak na przykład wiadomym jest, że pierwszy etap nazywany przez psychologów namiętnością, trwa określony czas (do dwóch lat), a potem w sposób naturalny wygasa. Tymczasem, co potwierdzają  badania jak również moje doświadczenia z pracy w biurze matrymonialnym,  większość ludzi uznaje ten etap jako jedyny i najważniejszy dla trwania związku.  Jak inaczej budowane byłyby relacje partnerskie, gdyby wiedza o  naturalnych procesach jakie zachodzą w relacjach partnerskich  była powszechnie znana ? Budujemy własne kompetencje dla pełnienia różnych ról zawodowych, a jednocześnie  robimy niewiele, a niekiedy nic,  dla budowania kompetencji partnerskich.      

Scroll to Top