To, co ważne, może stać się pilne, a wtedy to już nie ma wyboru

Zawsze wiedziałem, że zdrowie jest ważne, że trzeba o nie dbać. W życzeniach jakie były i są kierowane do mnie, zawsze pojawia się zdrowie. Im jestem starszy, tym częściej inni życzą mi zdrowia. Wiedziałem, jak bardzo trzeba dbać o kręgosłup, jak jest on ważny dla naszego funkcjonowania. Dziś okazuje się, że prawdopodobnie pozostawałem tylko na poziomie wiedzy, nie przekładając jej na odpowiednie działania. To, co było zawsze ważne dziś stało się dodatkowo pilne. W chwili  obecnej  nie mam wyboru, kręgosłup stał się dla mnie priorytetem. Czy chcę, czy nie chcę muszę się nim zajmować, gdyż pilnie domaga się tego. Prawdopodobnie, gdybym wcześniej nadał mu odpowiednią rangę w moich działaniach, to do dziś byłby w zakresie spraw ważnych, a nie pilnych. Jest to dla mnie nauczka dla nieustannego przeglądania spraw ważnych i poświęcania im odpowiednio dużej ilości czasu. Bo kiedy staną się pilne, może okazać się, że nie poradzę sobie z nadmiarem spraw pilnych.

Scroll to Top