Czy możemy mówić o obiektywnej ocenie polityków ?

W wypowiedzi psychologa społecznego prof. dr hab. Bogdana Wojciszke („Charaktery” 2/2012), czytam : „Jeśli kogoś nie lubimy, to reagujemy zawiścią na jego sukces, radością na porażkę.” Profesor powołując się na wyniki badań, twierdzi że ocena innych, ich dokonań, jest tylko racjonalizacją naszego stosunku do nich : jak  kogoś nie lubimy, to dostrzegamy tylko jego braki, niedociągnięcia, porażki.

Scroll to Top