Przymus narzekania

Niektórzy uznają, że najwłaściwszą postawą człowieka  jest postrzeganie rzeczywistości przez pryzmat jej niedoskonałości, bo tylko w ten sposób można uniknąć zagrożeń. Ich uwaga nieustannie  skierowana jest na to, co nie działa, co jest zepsute, ciągle narzekają, a dzięki swojej inteligencji,  bez problemu tworzą uzasadnienia swojego stanowiska.

Scroll to Top