Czy premier powinien dbać o sprawność fizyczną ?

 Współcześnie prowadzone badania  jednoznacznie potwierdzają zależność pomiędzy sprawnością fizyczną, a sprawnością działania i odpornością na stres. Uprawianie sportów,  wykonywanie ćwiczeń fizycznych bardzo korzystnie wpływa na higienę emocjonalną, co przekłada się na jakość  funkcjonowania człowieka, i to praktycznie we wszystkich sferach życia.

Scroll to Top