Jak to jest z tym moim kościołem

Trudno, aby zajmując się tym, co powszechnie określa się mianem psychiki ludzkiej, nie dotrzeć do zagadnienia duchowości człowieka. A skoro duchowość, to również kościół katolicki, którego tradycjami przepełnione było moje życie  odkąd pamiętam. Pytania o fundamenty chrześcijaństwa, pojawiły się szczególnie mocno,  kiedy w poszukiwaniu skutecznych metod  pracy nad psychiką, zacząłem interesować się medytacją.

Scroll to Top