Co jest teorią, a co praktyką ?

Niekiedy słyszę, że teoretyzuję, że mówienie o mechanizmach psychologicznych kierujących człowiekiem to teoria. I tu pojawia się pytanie, co jest teorią, a co praktyką ? Jeżeli przyjąć, że praktyka to wszystko to,  co dotyczy działań, co można wykorzystać bezpośrednio w życiu, a teoria to jedynie wyjaśnienie, opis,  to w przypadku sfery naszej psychiki nie wiedzę granicy pomiędzy teorią, a praktyką.

Scroll to Top