Domaganie się kary śmierci, to przejaw szczególnej osobowości

Z pewnym zdziwieniem usłyszałem z ust przedstawicieli PiS, że są za tym, aby wprowadzić do polskiego prawa karę śmierci. Dla mnie jest to wyraz postawy bardzo odległej od tej, promowanej przez kościół katolicki.  Okazuje się, że często podkreślane deklaracje przez członków PiS  o znaczącej roli w ich programie wartości chrześcijańskich, to tylko puste deklaracje.

Scroll to Top