Czy istnieją gesty, które nie są grą ?

W teorii komunikacji międzyludzkiej istnieje zagadnienie mowy ciała. Został nawet stworzony alfabet mowy ciała. Jest w nim gest wyrażający otwarcie się na innych, gest zamknięcia,  władzy, kompetencji i.t.d. Specjaliści od komunikacji uczą odpowiednich gestów, które miałyby wesprzeć uzyskanie pożądanego efektu np. podkreślenie otwarcia się na innych.

Scroll to Top