Kryzys to nie tylko problem, ale i….okazja.

 Informacje płynące z mediów nie nastawiają pozytywnie do wizji najbliższej przyszłości. W naturalny sposób pojawia się niepokój, a myśli stają się monotematyczne.

Scroll to Top