Czy kochanie ludzi to utrudnienie ?

Wynik ostatnich wyborów do sejmu wywołał w SLD sporo zamieszania. Niemalże oczywistym stała się potrzeba wyboru nowego lidera. I tu pojawiły się różne kandydatury, m.in. Ryszarda  Kalisza. Jedna z ważnych postaci SLD w wypowiedzi telewizyjnej  stwierdziła, że Kalisz chce kochać wszystkich, a to będzie mu utrudniało kierowanie partią.  SLD wymaga dziś twardej ręki, a takie życzliwe nastawienie do wszystkich temu nie służy. 

Scroll to Top