Nie każdy otwarty jest na wsparcie, czy pomoc.

Sytuacją szczególną, na którą psychika reaguje dolegliwym obniżeniem nastroju , jest choroba nowotworowa. Dodatkowo pojawia się strach i brak wiary w wyzdrowienie.  Okazuje się, że mimo tak wyjątkowego stanu niektóre osoby reagują wycofaniem się, a nie otwartością na  pomoc. 

Scroll to Top