Czy znasz swój potencjał, czy w pełni go wykorzystujesz ?

Pod pojęciem potencjału człowieka rozumiem jego umiejętności, zdolności (talenty) oraz wiedzę.

Ostatnio pojawiło się sporo programów telewizyjnych, które „wyłapują”  talenty.  Przyglądam się ludziom tam występującym przez pryzmat ich osobowości. Zarówno ich występy, jak również zachowanie, a szczególnie narracja  kiedy rozmawiają  z komisją sędziowską,  daje pewien obraz działania ich psychiki.

To jak reagujemy na  różne życiowe sytuacje  zależy od mechanizmu, który powszechnie określony jest mianem  mechanizmu stresu ( w mojej książce nazwałem go mechanizmem reakcji obronnych).  To jak interpretuje on okoliczności zewnętrzne przez pryzmat tego czy są bezpieczne czy nie , zależy od wielu czynników (m.in. od wychowania,  doświadczeń).  W życiu dorosłym  mechanizm ten ma już wyrobioną opinię nie tylko na temat poszczególnych sytuacji (z których wiele jest powtarzalnych), ale również na temat całego życia. W ten sposób dla jednych życie to wieczny egzamin, dla innych interesujące, ciekawe  wyzwanie.

Scroll to Top