Jak poszerza się nasze „oprogramowanie” – zakres homeostazy.

Zakres homeostazy, dla przypomnienia, to zakres i wielkość parametrów, których utrzymanie zapewnia zachowanie funkcji życiowych ( np. składniki krwi). Jesteśmy wyposażenie w odpowiednie struktury w mózgu, które automatycznie wprowadzają korekty, lub dają informację o potrzebie korekt (np. wzrost temperatury ciała, kiedy powstaje zakażenie organizmu).  Jak twierdzi Antonio Damasio (światowej sławy neurobiolog) zakres homeostazy w procesie ewolucji człowieka, rozszerza się o parametry podyktowane przez tworzące się w tym procesie, zasady życia społecznego. I podobnie jak zmiana  podstawowych parametrów życiowych uruchamia określone mechanizmy, których zadaniem jest wprowadzenie korekt, aby organizm powrócił do homeostazy, również zmiana parametrów społeczno- kulturowych, uruchamia te same mechanizmy korekt.  Przypominam sobie jak mój tato kształtował moje zasady życia społecznego (czyli po prostu wychowywał mnie).  Mocno utkwiły mi w pamięci sytuacje, kiedy otrzymywałem silną reprymendę  za   wyrzucanie na chodnik  opakowanie po cukierkach.  Już jako dojrzały człowiek, kiedy zacząłem zgłębiać tajniki ludzkiej psychiki, w ramach eksperymentu wyrzuciłem opakowanie po gumie do żucia na chodnik. Oddaliłem się może na trzy  kroki. Bardzo silne uczucie dyskomfortu kazało mi  podnieść porzucone przeze mnie opakowanie. Kiedy tylko wykonałem to polecenie, dyskomfort minął. To o czym mówił mi ojciec przed kilkudziesięciu laty, znalazło się w moim zakresie homeostazy. Ten parametr,  głównie ze społecznego punktu widzenia, można określić jako pozytywny.  Gdyby znalazł się on  w zakresie homeostazy  każdego człowieka, ziemia byłaby dużo mniej zanieczyszczona.  Niestety u  większość  z nas  w zakresie homeostazy można odnaleźć  również destrukcyjne parametry, albo co najmniej destrukcyjny poziom niektórych z nich. Klasycznym przykładem jest potrzeba bliskości, o której tyle już pisałem. Psychologia nie ma cienia wątpliwości, iż kształtowana jest ona w pierwszych latach życia człowieka.  Potrzeba niezmiernie ważna z punktu  widzenia życia społecznego, jednak kiedy tylko osiąga zawyżony poziom, może być nawet  bardzo destrukcyjna. Osobiście to odczułem. Dziś wiem, że ten parametr można korygować (to efekt doświadczeń i wiedzy). Zresztą  możliwość zmian,  potwierdza sam  Antonio Damasio.

Scroll to Top