*16.01.2011 r.* Gdzie jest psychologia w obliczu aktualnych wydarzeń ?

Według psychologów możemy mówić  o zaburzonym zachowaniu człowieka, jeżeli  mieści się ono w co najmniej dwóch z pięciu kryteriów: nieprzystosowanie (m.in. działania wbrew potrzebom społecznym), nieprzewidywalność, niekonwencjonalność (np. zachowania naruszające społeczne standardy), cierpienie (zachowania wywołujące ból psychiczny), irracjonalność. Obserwując scenę polityczną przez pryzmat kryteriów  zaburzeń określonych  przez psychologię, bez cienia wątpliwości można dziś mówić o zaburzeniu zachowań niektórych polityków  i komentatorów sceny politycznej. Stąd pojawia się moje pytanie : gdzie jesteś psychologio ?!  Wpływ tych zaburzonych zachowań na życie społeczne, na wychowanie młodych ludzi, jest wyjątkowo destrukcyjne. Wiedzą o tym doskonale szczególnie psychologowie społeczni. W związku z tym dlaczego  nie podejmują żadnych działań, nie protestują, nie nagłaśniają wiedzy o negatywnych skutkach tego stanu rzeczy ?  Ekolodzy potrafią często skutecznie zaprotestować zmieniając w ten sposób niekiedy ważne decyzje administracyjne. A gdzie są specjaliści od ludzkich zachowań ? Nie jest sztuką chełpienie się znawstwem człowieka w zakresie  jego emocji, motywacji  czy  reakcji.  Z tego powinny pojawiać się praktyczne wnioski. Chyba że psychologia nastawiona jest tylko na wykazywanie tego,  co „nie działa”, na potwierdzanie w kolejnych eksperymentach naszej niedoskonałości.

Scroll to Top