*11.11.2010 r.* Czy na pewno jesteśmy wolni ?

Jak twierdzi Erich Fromm prawdziwą wolność człowieka nie tworzy tylko wolność zewnętrzna, ale również ta wewnętrzna manifestująca się na poziomie naszej świadomości poczuciem bezpieczeństwa.  Dziś obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości. Żyjemy w wolnym, niepodległym kraju, a jednak wielu z nas tego nie czuje, a wręcz mówi o poważnych  zagrożeniach. To co mówił Fromm , w pełni potwierdza współczesna nauka (neuronauki, psychologia) : brak poczucia wolności wewnętrznej przejawiający się nieustannym stanem  zagrożenia, przekłada się na postrzegania tego, co dzieje się w świecie zewnętrznym. Uwaga z wyjątkową wnikliwością wyszukuje głównie wszystko to, co jest i potencjalnie może być zagrożeniem.  Psychologia odnotowuje nawet, iż taki stan dotyka nie tylko samego postrzegania, ale i wywołuje określone postawy i zachowania. Widać w nich jeden cel  : trzeba zrobić wszystko, aby świat zewnętrzny zgodny był z odczuciami na jego temat . Zaprzęgnięte do tego celu IQ, pozwala dzięki odpowiedniej retoryce,  manipulacjom i intrygom skutecznie tworzyć świat pełen zagrożeń.

Scroll to Top