*2.07.2010 r.*Głosuję na Komorowskiego ponieważ……….

….jest mi bliższy osobowościowo. To nie program wyborczy, nie poziom patriotyzmu, nie ilość dzieci, a osobowość Komorowskiego stoi u podstaw mojej decyzji. Nie należę do ludzi walki. Wybieram tworzenie przyszłości opartej na zaufaniu i pokoju. Jednocześnie nie kwestionuję istnienia zła, z którym  trzeba walczyć.  Wiem jednak, że można to robić wzmacniając dobro, tworząc społeczne lobby dobra, mając jednocześnie świadomość, czym jest  zło. O takiej strategii mówi Biblia, o takiej postawie życiowej mówił Jan Paweł II. Szanuję ludzi stosujących strategię walki, jednak bliższy jest mi spokój i zaufanie.

Scroll to Top