PRZEMIANY

PRZEMIANY

Sposób na problemy i stabilny wzrost jakości życia

„Życie jest zmianą, jeśli przestaniesz je zmieniać, przestaniesz żyć.

„Życie jest zmianą, jeśli przestaniesz je zmieniać, przestaniesz żyć."

Rainer Haak

Moje credo:


Wszyscy mamy w sobie takie Ja, które jest najlepszą wersją nas samych, przez niektórych nazywane „prawdziwym Ja”. Uaktywnianie tego szczególnego Ja sprawia, że coraz łatwiej radzimy sobie nawet z najtrudniejszymi wyzwaniami jakie niesie życie zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej. Coraz częściej i trwalej odczuwamy spokój, satysfakcję i radość życia.
Tylko poprzez wewnętrzne przemiany możliwe jest uaktywnianie najlepszej wersji nas samych.

Praktycznie każdy kryzys małżeński jest wezwaniem do wewnętrznych przemian partnerów, do rozwoju ich umiejętności partnerskich. Tylko dzięki nim możliwa jest zmiana poziomu relacji oraz realna, pozbawiona emocji ocena perspektywy związku.

Więcej...

Tylko sprawnie działający umysł – nasz „osobisty komputer”, umożliwia realizację założonych celów.

Więcej...

Niemalże każdy problem i konflikt można zamienić w szansę – w „trampolinę” wzrostu jakości życia. Możliwe jest to dzięki odpowiedniemu procesowi wewnętrznych przemian. Dzięki nim nie tylko radzimy sobie z problemami i konfliktami, ale i podejmujemy coraz lepsze dla nas decyzje, odczuwamy wzrost poczucia satysfakcji, spełnienia i radości życia.

Więcej...

Praktycznie wszystkie role jakie pełnimy w życiu oparte są na relacjach z drugim człowiekiem. Szczególnym miejscem, w którym potrzebny jest wysoki poziom tych relacji, to małżeństwo. Wzajemne zrozumienie, wsparcie, szacunek, życzliwość, empatia, to jedne z ważniejszych czynników charakteryzujących wysoki poziom relacji małżeńskich. Niestety, z jakichś często niezrozumiałych powodów, czynniki te zanikają, a relacje przyjmują charakter walki. Pretensje, uwagi, żale zaczynają dominować w małżeńskiej komunikacji. Na skutek mechanizmów psychologicznych, które w takiej sytuacji się uaktywniają, praktycznie niemożliwe jest znalezienie porozumienia, bez wsparcia z zewnątrz.

O wielu lat terapia małżeńska, albo terapia par/ terapia dla par, jak kto woli, jest ważną częścią mojej pracy zawodowej i działalności edukacyjnej, którą kieruję na Szczecin i okolice.

Zarówno terapie dla par/ terapie małżeńskie prowadzę u klienta, lub w Przemieniówce.

Uczciwym z mojej strony będzie jeżeli powiem, iż terapia dla małżeństw nie jest łatwym procesem. Jak pokazuje moje wieloletnie doświadczenie zasadnicza trudność wynika z faktu, iż jedna strona relacji małżeńskich, lub obie (co ma miejsce częściej), mają ogromny problem w spojrzeniu na siebie, na swoje przypadłości. Trudno małżonkom zrozumieć, iż każdy z nich w jakiejś części wpływa na wzajemną destrukcję. Psychologia bardzo dobrze zna to zjawisko, kiedy człowiek kieruje swoją uwagę głównie na zewnątrz tam poszukując przyczyn destrukcji. W ten sposób uniemożliwia nie tylko naprawę relacji, ale i swój osobisty rozwój. Tylko wgląd w siebie, świadomość samego siebie, co wiadomym jest od wieków, daje możliwość osobistego rozwoju, czyli odczuwania coraz większego poczucia spełnienia, satysfakcji i radości życia.

Scroll to Top