O mnie

Czytaj  i  pytaj 🙂
e-mail: przemieniecki@przemiany.org
tel.: +48 601 953 585

O mnie najkrócej jak to możliwe:

od wczesnej młodości dręczyły mnie pytanie jak radzić sobie z emocjami, z zaniżonym poczuciem własnej wartości, z trudnościami życia codziennego, aby być szczęśliwym i skutecznym życiowo.

W życiu dorosłym stawały się one wyjątkowo aktywne, kiedy spotykały mnie bolesne doświadczenia (w tym choroba nowotworowa), jak również wtedy kiedy byłem odpowiedzialny za prowadzenie firmy, budowanie relacji międzyludzkich. W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania podjąłem studia podyplomowe na psychologii, socjologii i pedagogice. Dodatkowo uczestniczyłem w licznych kursach i szkoleniach jednocześnie studiując te zagadnienia indywidualnie.

Kierowanie firmą handlową, gdzie budowałem relacje pomiędzy pracownikami, oraz pomiędzy pracownikami i klientami, prowadzenie biura matrymonialnego, gdzie prowadziłem wywiady z klientami biura, setki przeprowadzonych rozmów w ramach wsparcia psychologicznego,  było nieocenionym źródłem doświadczeń. Dzięki nim mogłem konfrontować teorię z  praktyką.

Moje zainteresowania osobistym rozwojem, doskonalenie jakości relacji  z innymi, przybrały formę pasji, która trwa do dziś, i myślę, że będzie trwała do końca mojego życia.

Lubię samotność, ale i przebywanie z ludźmi, szczególnie z tymi, których charakteryzuje otwartość na proces wewnętrznych przemian. Lubię grać na gitarze, tańczyć i chodzić po górach.

Moje doświadczenia zawodowe

w zakresie relacji partnerskich/małżeńskich 

 • konsultant merytoryczny biura kojarzącego związki partnerskie (Duetcentrum)
 • dwa lata pracy w biurze matrymonialnym, gdzie przeprowadziłem setki wywiadów z klientami biura (efektem tej pracy oraz współpracy z Duetcentrum jest książka „Małżeństwo nie musi być loterią”),
 • od 2008 terapia par,
 • opracowanie i prowadzenie warsztatów w zakresie budowania relacji partnerskich.

w zakresie kierowania zespołami ludzkimi

 • 20-letnia praktyka w kierowaniu zespołami ludzkimi
 • prowadzenie szkoleń, treningów (ok. 3000 godzin)
 • opracowanie i przeprowadzenie szkoleń „na miarę” (m.in. Poczta Polska, Z. Ch. Police S. A. Barlinek S. A., Gryfskand Sp. z o.o.)
 • wykładowca studiów podyplomowych w zakresie kompetencji menadżerskich (Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oddział w Szczecinie)

w zakresie rozwoju osobistego

 • ponad 25 lat wspierania innych w zakresie ich osobistego rozwoju, realizowanego w różnej formie: mentoring, coaching, zajęcia warsztatowe, wykłady, pogadanki,
 • ponad 25 lat udzielania doraźnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
 • wsparcie psychologiczne udzielane osobom chorym, które zacząłem udzielić po 2005 roku, kiedy zakończyłem leczenie mojej choroby nowotworowej.

 

Ukończone  studia, kursy, szkolenia

studia podyplomowe 

 • Kierowanie zespołami ludzkimi” – Uniwersytet Szczeciński
 • „Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne” – Uniwersytet Szczeciński
 • „Pedagogika ogólna i szkolna” – Uniwersytet Szczeciński

kursy i szkolenia

 • „Psychologia motywacji” – Uniwersytet Warszawski
 • „Praktyka kierowania zespołami ludzkimi” – Gustav Kaser Training
 • „Postawa lidera” – Iwona Majewska-Opiełka
 • „Autoprezentacja” – prof. Jerzy Bralczyk
 • „Kierowanie grupą” – Bjorn Dryselinsa firma Probatus AB
 • „Kształtowanie umysłu – metoda Silvy” (stopień I i II)
 • „Wewnętrzne przebudzenie” – Colin Sisson
 • „W poszukiwaniu osobistego stylu wywierania wpływu” Pracownia TROP
 • „Huna” – Serge Kahili King
 • Certificate of Training – Extended DISC
 • „Podstawy Programowania Neurolingwistycznego” – Instytut Neurolingwistyki Warszawa
 • „Coach – trener rozwoju osobistego” – DOS
 • EEG Biofeedback – Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Wrocław
 • EEG Biofeedback – EEG Instytut Warszawa
 • Mediacje – Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji Integracji Społecznej, Mediacji i Rehabilitacji w Szczecinie
 • „Coaching Relacji Intymnych” – Norman Benett Academy
 • „8 – tygodniowy Trening Uważności” – The Mind Institute
 • „Profesjonalny trener – szkolenie doskonalące warsztat trenerski” – Firma 2000
 • „Coach ICF.” – Profi Biznes Group
 • Praktyka metody Points of you – POINTS OF YOU

 

Moje artykuły i książki

artykuły:

 • „Waga kompetencji fundamentalnych – jak kształtować skuteczne nawyki zachowań w firmie.” – “Personel” nr 13/2000
 • „Niedocenione poczucie własnej wartości.”- „Personel” nr 10/1999
 • „Zmiany przede wszystkim mentalne” – „Papierniczy Świat” 5/99
 • „Czy i jak szkolić”– „Papierniczy Świat” 8/99
 • „Najważniejszy jest człowiek” – „Zachodniopomorski Makler” (29.06.1999 r.)
 • „Pracownik staje się szansą dla firmy” – „Zarządzanie kadrami” (8.12.1999r.)
 • „Nie bądź nachalny – jak rozmawiać z pracodawcą o pieniądzach” – „Gazeta Wyborcza” (14.02.2000 r.)
 • „Zwolnienie z klasą” – Głos Szczeciński (1.06.2000 r.)
 • „Konsekwencja” – „Gazeta Pracodawców” (luty 2001 r.)
 • Doskonalenie kompetencji społecznych pracowników wymogiem współczesnego rynku.”- referat na VIII Sympozjum Poczty Polskiej.
 • „Jak kształtować dobre relacje z przełożonym” – „Telegraf Pomorski” (styczeń 2001 r.)
 • „Jak negocjować podwyżkę.” – „Telegraf Pomorski” (luty 2001 r.)
 • „Kto tworzy atmosferę w pracy ?” – „Telegraf Pomorski” (marzec 2001 r.)
 • „Pracować, czy tylko być w pracy. Wybór należy do nas.” – „Telegraf Pomorski” (maj 2001 r.)
 • „Kim są toksyczni ludzie ?” – „Telegraf Pomorski” (sierpień 2001 r.)
 • „Komfort psychiczny dzięki agresji i złości” – „Odnowa” 12/2008
 • „Jak przywrócić utraconą efektywność i zaangażowanie pracownika?” – Personel i Zarządzanie 8/2015

książki:


Scroll to Top